Trypanosoma cruzi (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Antikroppsbestämning i serum med indirekt immunfluorescens-test (IF) och ELISA.

Indikation

Efter vistelse i endemiskt område, feber, lymfkörtelförstoring, muskelvärk, subkutant ödem, mjält- och leverförstoring; hjärt-, matstrups- och tjocktarmsförstoring. Vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion hos barn från T. cruzi-seropositiva kvinnor.

Screening av blodgivare från endemiska områden.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel eller plasma.

Provtagnings­anvisningar

Serologi kan vara negativ i tidig fas av det akuta stadiet efter smitta.

Vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion tas blodprov vid 0, 6 och 12 månaders ålder.

Transport
Inga speciella krav.
Svarstid
5-10 Arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Serologisk undersökning lämpar sig bäst vid kronisk infektion och vid misstanke om kongenital infektion hos barn som är äldre än 6 månader.

Vid kongenitalinfektion, immunosuppression eller akuta stadier av T. cruzi rekommenderas även PCR i tillägg till mikroskopi. Kongenitalinfektion: Barnet kontrolleras med serologi vid 0, 6 och 12 månader efter partus samt med PCR vid 0, 1 och 3 månader efter partus, eventuellt även med mikroskopi.

ELISA är en ackrediterad metod.