Trypanosoma cruzi (antikroppsbestämning)

Antikroppsbestämning i serum med indirekt immunfluorescens-test (IF) och ELISA.

Analystyp
Indikation Efter vistelse i endemiskt område, feber, lymfkörtelförstoring, muskelvärk, subkutant ödem, mjält- och leverförstoring; hjärt-, matstrups- och tjocktarmsförstoring. Vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion hos barn från T. cruzi-seropositiva kvinnor.
Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

Blodprov tas minst 6-8 veckor efter troligt infektionstillfälle.

Vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion tas blodprov vid 6 och 9 månaders ålder.

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Serologisk undersökning lämpar sig bäst vid kronisk infektion och vid misstanke om kongenital infektion hos barn som är äldre än 6 månader.

ELISA är en ackrediterad metod.

Gå till toppen av sidan