Analystyp
Indikation

Efter vistelse i endemiskt område, feber, lymfkörtelförstoring, muskelvärk, subkutant ödem, mjält- och leverförstoring; hjärt-, matstrups- och tjocktarmsförstoring. Vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion hos barn från T. cruzi-seropositiva kvinnor.

Screening av blodgivare från endemiska områden.

Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

Serologi kan vara negativ i tidig fas av det akuta stadiet efter smitta.

Vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion tas blodprov vid 0, 6 och 12 månaders ålder.

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Serologisk undersökning lämpar sig bäst vid kronisk infektion och vid misstanke om kongenital infektion hos barn som är äldre än 6 månader.

Vid kongenitalinfektion, immunosuppression eller akuta stadier av T. cruzi rekommenderas även PCR i tillägg till mikroskopi. Kongenitalinfektion: Barnet kontrolleras med serologi vid 0, 6 och 12 månader efter partus samt med PCR vid 0, 1 och 3 månader efter partus, eventuellt även med mikroskopi.

ELISA är en ackrediterad metod.