Analystyp
Indikation Vid övervakning, smittspårning och utbrottsutredningar.
Provmaterial Renkultur av bakteriestam.
Provtagnings­anvisningar
Transport Isolat på transportsubstrat.
Svarstid Vid utbrottsutredning/smittspårning 1 vecka.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

Enterohemorragisk E. coli (ehec) är en viktig orsak till diarrésjukdom.

Analysen ingår i vårt övervakningsprogram.