Acanthamoeba (PCR)

Lyssna

Påvisning av parasitens DNA i provmaterial.

Indikation

Keratit, ögonsmärta, påverkad synförmåga; differentialdiagnostik vid negativ bakterie- och virusodling. Subakut eller kronisk encefalit (GAE = granulomatous amebic encephalitis,) och/eller granulomatösa hudskador hos immunsupprimerade patienter.

Provmaterial

Ögonskrap, biopsi från hornhinnan (vid misstänkt keratit). Vid misstänkt Acanthamoeba-infektion hos immunsupprimerad patient kan även cerebospinalvätska, hjärn- eller hudbiopsi, bronkoalveolärsköljvätska (BAL), etc. undersökas.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Acanthamoeba spp (akantamöba (PCR)

Transport

Snabb transport främjar överlevnad av trofozoiter i provmaterialet. Cystor är mer motståndskraftiga och tål både längre transport och kortare förvaring i kylskåpstemperatur. Provmaterialet får inte frysas.

Svarstid
Inom 7 arbetsdagar vid misstänkt GAE (positivt fynd rapporteras omedelbart), 7 arbetsdagar efter odling för misstänkt keratit.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Odling utförs på alla prov med frågeställning keratit. PCR utförs sedan om odling blir negativ.