Analystyp
Indikation

Keratit, ögonsmärta, påverkad synförmåga; differentialdiagnostik vid negativ bakterie- och virusodling. Subakut eller kronisk encefalit (GAE = granulomatous amebic encephalitis,) och/eller granulomatösa hudskador hos immunsupprimerade patienter.

Provmaterial

Ögonskrap, biopsi från hornhinnan (vid misstänkt keratit). Vid misstänkt Acanthamoeba-infektion hos immunsupprimerad patient kan även cerebospinalvätska, hjärn- eller hudbiopsi, bronkoalveolärsköljvätska (BAL), etc. undersökas.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Acanthamoeba spp (akantamöba)

Transport

Snabb transport främjar överlevnad av trofozoiter i provmaterialet. Cystor är mer motståndskraftiga och tål både längre transport och kortare förvaring i kylskåpstemperatur. Provmaterialet får inte frysas.

Svarstid Inom 7 dagar vid misstänkt GAE (positivt fynd rapporteras omedelbart), 7 dagar efter odling för misstänkt keratit.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Odling utförs på alla prov med frågeställning keratit. PCR utförs sedan om odling blir negativ.