Analystyp
Indikation

Enbart som verifieringsmetod i fall där diagnosen inte kan ställas med mikroskopi (E. granulosus) eller med histopatologi (E. multilocularis), se övrig info.

Provmaterial

Biopsimaterial, aspirat från lesion. Se även information under Övrig info.

Provtagnings­anvisningar

Provtagning enligt lokala föreskrifter, se även information under Övrig info.

Transport Ofixerat material rekommenderas. Vid förvaring eller transporttider längre än 5 dagar ska materialet fixeras i 70 procent etanol (1 del provmaterial blandas med 4 delar etanol) och skickas i rumstemperatur.
Svarstid 3-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.

Provtagningen måste utföras av erfaren specialist.

Vid punktion av E. granulosus-cysta kan läckage ge livshotande allergisk reaktion och spridning av infektionen i form av nya dottercystor. E. multilocularis-cystor har ett geléartat och nekrotiskt innehåll som ofta saknar protoscolices och hakar.
Punktion rekommenderas inte som primärdiagnostisk metod på grund av risk för spridning av parasiten.