Echinococcus spp.

Påvisning av parasit-DNA i biopsimaterial.

Analystyp
Indikation

Enbart som verifieringsmetod i fall där diagnosen inte kan ställas med mikroskopi (E. granulosus) eller med histopatologi (E. multilocularis), se övrig info.

Provmaterial

Biopsimaterial, aspirat från lesion. Se även information under Övrig info.

Provtagnings­anvisningar

Provtagning enligt lokala föreskrifter, se även information under Övrig info.

Transport Ofixerat material rekommenderas. Vid förvaring eller transporttider längre än 5 dagar ska materialet fixeras i 70 procent etanol (1 del provmaterial blandas med 4 delar etanol) och skickas i rumstemperatur.
Svarstid 3-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.

Provtagningen måste utföras av erfaren specialist.

Vid punktion av E. granulosus-cysta kan läckage ge livshotande allergisk reaktion och spridning av infektionen i form av nya dottercystor. E. multilocularis-cystor har ett geléartat och nekrotiskt innehåll som ofta saknar protoscolices och hakar.
Punktion rekommenderas inte som primärdiagnostisk metod på grund av risk för spridning av parasiten.

Gå till toppen av sidan