Orthopoxvirus (PCR)

Lyssna

Detektion av virus-nukleinsyra (DNA) i kliniskt prov.

Indikation

Vid misstanke om infektion med cowpoxvirus (äkta kokoppor) monkeypoxvirus (mpox) och vacciniavirus.

Provmaterial
Provtagnings­anvisningar

I första hand provtagning av hud- och slemhinnelesioner såsom sår eller blåsor. Andra provtagningsmaterial kan bli aktuella efter diskussion med KMIB.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid
Svar inom 5 arbetsdagar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Anmälningsplikt gäller endast monkeypoxvirus (apkoppsvirus).

Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Sjukdomsinformation om mpox

Sjukdomsinformation om kokoppor

Säkerhetsdatablad smittämnen - Apkoppsvirus (PDF, 233 kB)