Analystyp
Indikation Vid misstanke om infektion med cowpoxvirus (äkta kokoppor) monkeypoxvirus (apkoppor) och vacciniavirus.
Provmaterial Blåsmaterial, vävnadsprov från sår, punktat från körtelpaket
Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 5 dagar, vid kompletterande analys med elektronmikroskopi fås svar inom 10 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Vid misstanke om monkeypox ska Folkhälsomyndigheten kontaktas före provtagning på 010-205 24 00 (knappval görs för Klinisk mikrobiolog i beredskap)