Analystyp
Indikation

Feber, lymfkörtelförstoring, muskelvärk, subkutant ödem, mjält- och leverförstoring; hjärt-, matstrups- och tjocktarmsförstoring efter vistelse i endemiskt område samt vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion hos barn från T. cruzi-seropositiva kvinnor.

Provmaterial

EDTA-blod, navelsträngsblod, vävnadsbiopsi.

Provtagnings­anvisningar

Nytaget provmaterial:

  • blod i EDTA-rör
  • vävnadsbiopsier i steril 0,9 procent koksaltlösning eller 95 procent etanol. Undvik formalinfixering.

Vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion tas prov för PCR vid 0, 1 och 3 månader efter partus.

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 3-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.

Kongenitalinfektion: Barnet kontrolleras med serologi vid 0, 6 och 12 månader efter partus samt med PCR vid 0, 1 och 3 månader efter partus, eventuellt även med mikroskopi.