Mycobacterium tuberculosis-komplexet (Resistensbestämning)

Lyssna

Resistensbestämning (BACTEC MGIT 960, LJ-proportionsmetod samt helgenomsekvensering).

Indikation
Vid analyser för påvisning av fenotypisk och genotypisk resistens mot anti-TB-läkemedel hos kliniska isolat av M. tuberculosis-komplexet.
Provmaterial

Kliniskt isolat tillhörande Mycobacterium tuberculosis-komplexet odlat på Löwenstein Jensen-medium. Alternativt kan Bactec MGIT-odlingsrör skickas i vissa fall, med datum för odlingspositivitet i Bactec MGIT.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport

Rumstemperatur.

Svarstid
Normalt 7–10 arbetsdagar för BACTEC MGIT 960 och 21 arbetsdagar för LJ-proportionsmetod.
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Samtliga upptäckta multiresistenta (MDR) tuberkulosstammar i Sverige skickas till Folkhälsomyndigheten för så kallad utvidgad resistensbestämning. På begäran utförs även MIC-bestämningar samt verifierande resistensbestämning.

Svaret anger isolatets fenotypiska resistensmönster inklusive MIC-värde för relevanta TB-preparat samt påvisade resistensmutationer i gener med känd koppling till resistens. Avsaknad av känd resistensmutation utesluter dock inte fenotypisk resistens. Eventuell diskrepans mellan genotyp och fenotyp kan också bero på en resistent och lågfrekvent subpopulation som ej detekteras i den nuvarande sekvensanalysen.