Listeria monocytogenes (Verifikation/Serotypning)

Lyssna

Artbestämning (L. monocytogenes) och serotypning (IIa, IIb, IIc, IVb) med helgenomsekvensering.

Indikation
Vid frågeställning om artbestämning och serotypning av L. monocytogenes.
Provmaterial

Renkultur av bakteriestam.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport

Isolat på transportsubstrat.

Svarstid
Inom 5-10 arbetsdagar.
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja Vid invasiv infektion.
Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

Endast L. monocytogenes, inom släktet Listeria, orsakar sjukdom hos människa.

Analysen ingår i vårt övervakningsprogram.