Analystyp
Indikation Vid svår akut respiratorisk sjukdom med hastigt påkommande hög feber, ofta med frysningar och frossa, samt vistelse – inom tio dagar före insjuknandet – i ett, av WHO, definierat område med aktuell lokal smittspridning av sjukdomen, eller nära kontakt med en smittad person inom tio dagar före insjuknandet.
Provmaterial

Nasopharynxaspirat, feces, BAL, sputum, svalgprov, ögonsekret, blod och urin.

Provtagnings­anvisningar

Sterila rör utan tillsats, vacutainerrör. Alla kroppsvätskor hanteras som smittförande.

Transport För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid Svar lämnas inom en vecka.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen är specifik för SARS Coronavirus. Ingen korsreaktion förekommer med andra kända Coronavirustyper.