MERS-Coronavirus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (PCR)

Lyssna

Detektion av virus-nukleinsyra (RNA) i kliniskt prov. Allmänt om provtagning för mers: Provtagning akut på jourtid är endast indicerad om patienten är kliniskt så pass sjuk att det krävs inneliggande sjukhusvård. BAL, sputum, nasofarynxprov ger i fallande grad känslighet vid analys. PCR för två olika målgener utförs alltid och vid positivt resultat kommer sekvensering att genomföras som konfirmation.

Indikation

Indikation för provtagning finns hos följande två grupper av patienter:

1. Fall där kliniken talar för nedre luftvägsinfektion med feber eller anamnes på feber (≥ 38 °C) och hosta eller misstanke om allvarlig luftvägsinfektion (lunginflammation eller ARDS) baserad på radiologiska fynd. Patienten har dessutom ett insjuknande inom 14 dagar efter besök i Saudiarabien eller i område med kända pågående mers-utbrott.

Eller

2. Fall med luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad. Patienten har dessutom varit i nära kontakt inom 14 dagar före insjuknandet med ett laboratorieverifierat fall.

Provmaterial

BAL eller sputum i första hand. Nasofarynxsekret, urin, feces eller EDTA-blod kan analyseras.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning, se Packa provet rätt.

Svarstid
Svar ges inom 12 timmar efter provets ankomst, förutsatt att Folkhälsomyndigheten kontaktats innan provtagning (telefon: 010-205 24 00).
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Sjukdomsinformation om mers

HPA Infection Control Advice – Suspected or Confirmed Novel Coronavirus Cases (gov.uk)