Analystyp
Indikation

Indikation för provtagning [1] enligt följande falldefinition:

1. Klinisk bild: Allvarlig kliniskt bedömd nedre luftvägsinfektion med feber eller anamnes på feber (≥ 38 °C) och hosta eller misstanke om nedre luftvägsinfektion (lunginflammation eller ARDS) baserad på radiologiska fynd [2]. Epidemiologi: Insjuknande inom 14 dagar efter besök i Saudiarabien eller i länder med kända pågående utbrott [3]

Eller

2. Klinisk bild: Luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad. Epidemiologi:Nära kontakt [4] inom 14 dagar före insjuknandet med ett laboratorieverifierat fall.


[1] Provtagning akut på jourtid är endast indicerad om patienten är kliniskt inläggningsmässig och det saknas isoleringsmöjligheter på infektionsklinik, skyddsutrustning eller patientens kliniska status kräver hög vårdnivå krävs med invasiva procedurer. BAL, sputum, nasofarynxprov ger i fallande grad känslighet vid analys. Ett serumprov bör medskickas för senare titerjämförelser, eller vid mycket svårt sjuk patient – viremidetektion.

[2] Observera att patienter med nedre luftvägsinfektion kan presentera en klinisk bild utan övre luftvägssymtom (t.ex. med feber, allmänpåverkan och symtom från mag-tarm kanalen) vid mers liksom vid annan etiologi. Patienter med nedsatt immunförsvar kan uppvisa en atypisk bild.

[3] Högrisk är Saudiarabien och Oman. Lågrisk är Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain, Kuwait. Läget är osäkert i Iran samt stora delar av nordöstra Afrika där handel med kameldjur sker med Saudiarabien men inga primärfall finns till dags dato rapporterade utanför den Arabiska halvön. Klinisk mikrobiologi beredskap på Folkhälsomyndigheten tar löpande del av epidemiologiska uppdateringar från WHO och ECDC och kan bistå med aktuell epidemiologisk information.

[4] Som nära kontakt räknas: alla som har vårdat patienten, inklusive familjemedlem, eller som har haft liknande nära kontakt, alla som bott eller vistats på samma ställe som ett misstänkt eller bekräftat fall, alla som har haft mer än 5 minuters kontakt och/eller kontakt ansikte till ansikte (< 1 meters avstånd) med ett fall i någon form av slutet rum.

Provmaterial

BAL eller sputum i första hand, även nasofarynxsekret (ej kolad pinne), urin, feces eller EDTA-blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Svar ges inom 12 timmar efter provets ankomst, förutsatt att Folkhälsomyndigheten kontaktas (telefon: 010-205 20 00) innan provet skickas. I övriga fall ges svar inom en vecka.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

HPA Infection Control Advice – Suspected or Confirmed Novel Coronavirus Cases (gov.uk)