När fall upptäcks i och med flygresor görs omfattande utredningar för att hitta de som kan ha utsatts för smitta. Ibland har svenska resenärer kontrollerats men varken här eller i andra länder har någon smittats på detta sätt.

Nya fall på Arabiska halvön

På Arabiska halvön fortsätter nya fall att dyka upp som orsakar spridning till personal och andra patienter på sjukhus där. Man har snabbt fått kontroll på utbrotten när striktare vårdrutiner genomförts.

Smittvägarna fortfarande oklara

Det finns fortfarande mycket som är oklart med spridningen av viruset. Kameler har visat sig kunna bära på viruset och många fall har haft kontakt med kameler eller kamelprodukter. Rapporterade fall senaste tiden har framförallt varit kopplade till spridning omkring sjukhusvårdade patienter. Det är både sjukvårdspersonal, anhöriga och andra patienter på sjukhus som smittats.

Experter från WHO, europeiska ECDC och amerikanska CDC har nu följt upp de utredningar som gjorts för att hitta källan till smittan. Hittas smittkällan kan bättre åtgärder mot smittan införas.

Kategori: Nyhet