Liten minskning av antal bekräftade fall av covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under vecka 33 minskade antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige något jämfört med vecka 32, både på nationell nivå och i flera regioner.

Vecka 33 rapporterades cirka 5 400 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med sex procent jämfört med föregående vecka. Av de bekräftade fallen vecka 33 var 452 bland boende på särskilda boenden för äldre, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med vecka 32. Bland personer med hemtjänst rapporterades en minskning med 21 procent jämfört med vecka 32.

Antalet hittills rapporterade nyinlagda inom intensivvården med bekräftad covid-19 var på samma nivå vecka 33 som vecka 32 (20 nyinlagda patienter respektive vecka). Av de 72 patienter som vårdades på IVA de senaste fyra veckorna var medelåldern 63 år och 57 patienter tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Den ökade smittspridningen under sommaren har resulterat i att fler personer avlidit med covid-19 jämfört med de låga nivåer som var under våren. Under vecka 31 har 106 bekräftade fall hittills rapporterats avlidna. Föregående tre veckor var medeltalet 90 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna med covid-19 vecka 31 hade 62 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänstinsatser eller var boende på särskilda boenden för äldre.

– För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser tar dessa. Inför återgång till arbete och skola är det viktigt att den som är sjuk med symtom som kan vara covid-19 stannar hemma och undviker nära kontakt med andra, säger avdelningschef Sara Byfors.

Läs mer:

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Aktuell veckorapport om covid-19