Smittspridningen av covid-19 oförändrad i de flesta regioner

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige var under vecka 30 oförändrat på nationell nivå och i de flesta regionerna jämfört med föregående vecka.

Under vecka 30 rapporterades 5 261 nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är på samma nivå som vecka 29. Det är fortfarande för tidigt att säga om smittspridningen nu börjar avta eller inte.
Smittspridningen under juni och juli har lett till ett ökat antal allvarligt sjuka personer med covid-19 och personer som avlider med covid-19. Ökningarna sker från låga nivåer.
Hittills har 10 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 30. De föregående tre veckorna rapporterades 43 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19, i medeltal 14 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Hittills har 56 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 28. Föregående tre veckor (vecka 25–27) var medeltalet 44 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 28 hade 30 personer hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Antalet avlidna bekräftade fall förväntas stiga ytterligare kopplat till den ökade smittspridningen under sommaren.

– För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser tar dessa. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus, säger avdelningschef Sara Byfors.

Läs mer