WHO: Utbrottet av apkoppor kräver samordnade insatser internationellt

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

WHO:s generaldirektör har beslutat att apkoppor ska deklareras som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). I Sverige finns rekommenderade åtgärder från WHO redan på plats men Folkhälsomyndigheten ser löpande över om ytterligare åtgärder kan bli aktuella.

WHO:s generaldirektör har beslutat att apkoppor ska deklareras som ett internationellt hot mot människors hälsa, på engelska kallat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Det innebär att WHO ser ett behov av samordnade insatser internationellt, och att WHO ger rekommendationer till länderna.

Folkhälsomyndigheten följer och bevakar kontinuerligt det epidemiologiska läget, både i Sverige och internationellt. I Sverige är apkoppor klassad som en allmänfarlig sjukdom. Det finns därmed smittskyddsåtgärder på plats som testning, smittspårning och förhållningsregler. Sverige har också ett begränsat antal doser vaccin som kan ges mot apkoppor till personer som har exponerats.

– Det finns en pågående smittspridning i Sverige men det rör sig om ett begränsat antal fall jämfört med andra delar av Europa. I Sverige finns i princip redan alla åtgärder på plats som WHO rekommenderar för den grupp länder med motsvarande situation som Sverige, men Folkhälsomyndigheten ser över om ytterligare åtgärder kan bli aktuella, säger Lisa Brouwers, tf generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

WHO rekommenderar även att det ska finnas lättillgänglig diagnostik vid symtom som kan vara apkoppor. Folkhälsomyndigheten har sedan länge diagnostik på plats och har tillhandahållit denna för regionerna. Några regioner har egen diagnostik och fler arbetar med att sätta upp sådan.

Läs mer