Folkhälsomyndigheten föreslår att tolv substanser klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera elva substanser som narkotika och en substans som hälsofarlig vara.

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Folkhälsomyndigheten föreslår att följande substanser som i dag är klassade som hälsofarliga varor omregleras som narkotika:

  • N-etylnorheptedron, [uppdaterat 220131]
    3F-alfa-PiHP, 4Cl-alfa-PVP, MPHP, och 4F-3 metyl-alfa-PVP som tillhör gruppen katinoner

Folkhälsomyndigheten föreslår att följande oreglerade substanser klassificeras som narkotika:

  • Flunitazen, butonitazen och metodesnitazen som tillhör gruppen opioider
  • Alfa-D2PV och MDPiHP som tillhör gruppen katinoner
  • N-etyl-2C-B som tillhör gruppen hallucinogener

Folkhälsomyndigheten föreslår att följande oreglerade substans klassificeras som hälsofarlig vara:

  • Flubrotizolam som tillhör gruppen bensodiazepiner

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar vid behov förslag till regeringen som fattar beslut om substanserna ska regleras.

Läs mer

Klassificiering av missbrukssubstanser