Antalet bekräftade fall av covid-19 har ökat fyra veckor i rad – men från mycket låga nivåer

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Både antalet fall av covid-19 och andelen positiva bland de som provtas för covid-19 ökade under vecka 26. Fallen och andelen positiva har ökat varje vecka de senaste fyra veckorna, men ökningarna började från mycket låga nivåer. Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på covid-19, och fortsatt viktigt att man tar de rekommenderade vaccindoserna.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik visar att ökningarna av bekräftade fall av covid-19 och andelen positiva bland de som provtas för covid-19 i Sverige som setts sedan vecka 23 fortsätter. Under vecka 26 rapporterades drygt 4 100 fall av covid-19, och av dessa var elva procent efterregistreringar av fall som provtagits under vintern. Med de efterrapporterade fallen borträknade ses en ökning på 33 procent mellan vecka 25 och 26. BA.5, som är en undergrupp till virusvarianten omikron, har ökat de senaste veckorna och dominerar nu i Sverige. I nuläget finns inget som tyder på att BA.5 skulle ge ett allvarligare sjukdomsförlopp än tidigare omikronvarianter, men den bedöms orsaka den ökade smittspridningen.

Totalt provtogs knappt 19 000 individer för covid-19 i Sverige under vecka 26, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med vecka 25. Av de provtagna individerna var 21 procent positiva, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående vecka. Trenden i andelen positiva och bekräftade fall de senaste fyra veckorna bedöms reflektera en ökande smittspridning i samhället.

Vaccination fortfarande viktigt – och stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Hittills vecka 26 har tre personer med covid-19 rapporterats som nyinlagda på IVA, men det finns en viss fördröjning i statistiken. Flera regioner rapporterar om en ökad beläggning av patienter med bekräftad covid-19 i slutenvården efter en period av få inlagda. Antalet avlidna per vecka med covid-19 ligger kvar på en låg nivå, men det finns en viss fördröjning i rapporteringen även här. Hittills har 21 personer rapporterats avlidna för vecka 24.

Av de personer som är 18 år och äldre har 66 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 78 procent nu fått fyra doser. Andelen personer i gruppen 65–79 år som tagit en fjärde dos vaccin (en andra påfyllnadsdos) är 69 procent.

­̶ Eftersom vi har en hög vaccinationstäckning i Sverige bedömer vi att samhället kommer att stå emot den ökade smittspridningen bra, men det är viktigt att fler vaccinerar sig och följer rekommendationerna för påfyllnadsdoser. Den nya undergruppen av viruset kan föras vidare trots vaccinering och genomgången infektion, men vi vet att vaccinering liksom tidigare infektion skyddar mycket bra mot allvarlig sjukdom och död, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

̶ Förutom vaccination är det extra viktigt att alla tänker på att skydda våra utsatta riskgrupper. För de i riskgrupp kan en infektion få allvarliga följder och konsekvenserna av ett ökat antal fall med covid-19 kan också bli påfrestande för vården under semesterperioden, då många vårdanställda är på välbehövlig semester. Tänk också på att stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Läs mer