Stickprov visar fortsatt höga nivåer av SARS-CoV-2 i befolkningen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En stickprovsundersökning i slutet på september visar att nivåerna av SARS-CoV-2 i befolkningen var på liknande nivå som i mars 2022. I undersökningen, som genomfördes i 11 av Sveriges regioner, var 1,5 procent av befolkningen positiva för viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.

Folkhälsomyndigheten genomför under pandemin återkommande undersökningar för att uppskatta hur många i befolkningen som har eller nyligen har haft en infektion covid-19, och hur många som har antikroppar mot viruset. Den senaste undersökningen som gjordes i slutet av september visar att uppskattningsvis 1,5 procent av befolkningen var positiva för viruset. Det behöver dock inte betyda att man är sjuk i covid-19, men att man bär på viruset. Undersökningen baseras på prover från 1 687 deltagare i åldrarna 2–94 år, från 11 av Sveriges regioner.

Resultatet visar att förekomsten av covid-19 under september 2022 var på ungefär samma nivå som vid en liknande undersökning i slutet av mars 2022. Då uppskattades 1,4 procent av Sveriges befolkning vara positiva för SARS-CoV-2.

Förekomsten relativt hög

Den aktuella stickprovsundersökningen är den andra som görs sedan omikronvarianten började dominera. Undersökningen visar att förekomsten av virus i befolkningen fortsatt är relativt hög.

– Tack vare den höga vaccinationstäckningen och att omikronvarianterna inte orsakar allvarlig sjukdom för de flesta, är behovet av intensivvård begränsat. Samtidigt har antalet patienter inom slutenvården och boende inom äldreomsorgen som är positiva för SARS-CoV-2 varit relativt högt under en längre period. Därför är det inte förvånande att vi fortsatt ser höga nivåer av viruset i befolkningen. Att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer är det bästa sättet för att minska risken att drabbas av allvarlig sjukdom och död, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

De individer som bjöds in till undersökningen i september 2022 kunde också välja att samtidigt lämna blodprov, genom ett stick i fingret. På detta prov utförs en antikroppsanalys som fortfarande pågår. Därutöver kommer vaccinationsstatus och tidigare rapporterade infektioner hos deltagarna att sammanställas i relation till förekomst av virus och antikroppar.

Resultaten från stickprovsundersökningarna ligger till grund för arbetet med att följa sjukdomens spridning i samhället. Folkhälsomyndigheten genomför undersökningarna med stöd från Försvarsmakten.

Folkhälsomyndigheten genomför även undersökningar av förekomst av antikroppar efter genomgången covid-19 eller vaccination i blodprover från öppenvården.

Om undersökningen

Undersökningen är den tionde och genomfördes mellan den 26 och 29 september 2022. Prov från 1 687 deltagare, i åldrarna 2–94 år, visade att uppskattningsvis 1,5 procent av befolkningen i 11 av Sveriges Regioner hade en pågående infektion. Samtliga individer som var positiva för viruset var 14 år eller äldre och utspridda i 8 av de 11 län som ingick i undersökningen.

Undersökningen visar att den nationella förekomsten av covid-19 under september 2022 var ungefär lika hög som vid en liknande undersökning i hela landet den 21–25 mars 2022, då 1,4 procent av Sveriges befolkning uppskattades vara infekterade.

Läs mer