Uppföljning av tillsyn och marknadskontroll inom området tobak och liknande produkter

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten är tillsyns- och marknadskontrollmyndighet för tobak och liknande produkter. Nu publiceras uppföljningen av tillsyn och marknadskontroll för 2022.

Genom tillsyn och marknadskontroll bidrar Folkhälsomyndigheten till att skydda konsumenter från bristfälliga produkter och skapa förutsättningar för en rättvis konkurrens på marknaden. Varje år tar Folkhälsomyndigheten fram en tillsynsplan och ett program för marknadskontroll för kommande år. Där fastställs vad som ska kontrolleras och hur.

– Uppföljningen av aktiviteterna synliggör tillsynen och marknadskontrollen så att berörda ekonomiska aktörer, konsumenter och andra intressenter kan följa tillsynen på ett enkelt sätt, säger Olga Caratier, tillförordnad enhetschef på enheten för produktkontroll.

En stor andel av de 900 produkter som Folkhälsomyndigheten förra året kontrollerade i webbhandeln hade brister i märkningen. De flesta webbhandlare rättade sig efter att bristerna hade uppmärksammats.

Syftet med tillsyn och marknadskontroll av tobaksvaror är att motverka illegal handel. Under 2022 fattade Folkhälsomyndigheten beslut i 390 tillsynsärenden. Bland annat förbjöds vissa produkter, medan andra produkter avvisades från marknaden.

Folkhälsomyndighetens marknadskontrollansvar

Under sommaren 2022 fick Folkhälsomyndigheten ett utökat marknadskontrolluppdrag inom området tobak och liknande produkter. I den nya rollen som marknadskontrollmyndighet för tobaksvaror, e-cigaretter och örtprodukter för rökning har Folkhälsomyndigheten också fått nya befogenheter för att säkerställa att produkterna uppfyller krav på skydd och säkerhet för konsumenter, och samtidigt skyddar seriösa ekonomiska aktörer mot illojal konkurrens.

Samarbete med andra myndigheter

Tillsyn och marknadskontroll genomförs utifrån de områden som prioriteras i den nationella strategin för marknadskontroll. Även tips och underrättelser från andra myndigheter, inte minst Tullverket, kan ligga till grund för tillsyn och marknadskontroll. Tillsammans med 13 andra marknadskontrollmyndigheter ingår Folkhälsomyndigheten också i Marknadskontrollrådet.

Läs mer

  • Uppföljning av tillsynsplan 2022 för tobak och liknande produkter
  • Tillsynsplan och program för marknadskontroll 2023