Fortsatt minskning av dödsfall till följd av överdoser med narkotika

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under 2021 minskade antalet dödsfall i Sverige som orsakas av narkotikaförgiftningar för fjärde året i rad. Utvecklingen tyder på att olika genomförda eller pågående insatser för att minska dödligheten har effekt.

Folkhälsomyndigheten publicerar nu rapporten ”Den svenska narkotikasituationen 2022” med uppgifter som rapporterats in från flera svenska myndigheter till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA. Rapporten sammanfattar delar av 2021 års svenska data, och redovisar även de senast tillgängliga uppgifterna för användning av cannabis i befolkningen och bland skolelever.

Flera faktorer bidrar

Rapporten visar bland annat att de narkotikarelaterade dödsfallen minskade i Sverige för fjärde året i rad. Under år 2021 skedde totalt 450 narkotikarelaterade dödsfall, vilket är 74 färre än 2020. Majoriteten av dödsfallen var män. Som narkotikarelaterade räknas de fall där dödsorsaken är förgiftning på grund av bruk av illegal narkotika eller narkotikaklassade läkemedel.

Minskningen under de senaste fyra åren kan ha flera möjliga orsaker.

– Flera faktorer har sannolikt bidragit till minskningen av narkotikarelaterade dödsfall. Till exempel så har naloxon som används för att häva överdoser blivit mer tillgängligt, och tillgången till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende har ökat. Det är två viktiga åtgärder för att förebygga narkotikarelaterade dödsfall, säger utredaren Mimmi Eriksson Tinghög.

Användning av cannabis vanligast

Den nya rapporten ger en sammantagen bild av droganvändningen i Sverige och kommunernas förebyggande arbete. Resultaten visar bland annat att:

  • Cannabis var den vanligaste narkotikatypen år 2022. 3,2 procent av befolkningen i åldrarna 16–64 år uppgav i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Vanligast är användningen bland män i åldrarna 16–34 år.
  • Den långa trenden med ökande narkotikabrott bröts mellan år 2020 och 2021. Då minskade de rapporterade narkotikabrotten med 5 procent. Majoriteten gällde eget bruk och innehav.
  • Under 2021 reglerades 11 substanser i Sverige. Substanserna hörde bland annat till grupperna katinoner, syntetiska cannabinoider och opioider. Eftersom opioider är kopplade till många dödsfall har denna substansgrupp varit fortsatt prioriterad i Folkhälsomyndighetens klassificeringsarbete.
  • Antalet individer som fått narkotikarelaterad vård inom specialiserad öppenvård har ökat de senaste 10 åren. Det har också skett en ökning av personer som har fått läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, LARO.
  • Sveriges kommuner har en god grundstruktur för det narkotikaförebyggande arbetet, och de flesta har en utsedd samordnare. Däremot har arbetstiden för att samordna och planera det förebyggandet ANDTS-arbetet, det vill säga alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, minskat under perioden 2012-2021.

Läs mer

Rapporten: Den svenska narkotikasituationen 2022