Folkhälsomyndigheten tackar Försvarsmakten för stödet under pandemin

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Försvarsmaktens stöd till Folkhälsomyndigheten avslutas den 31 januari 2023. Stödoperationen har pågått i knappt tre år och har i huvudsak använts för de storskaliga befolkningsundersökningarna om covid-19 som har genomförts under pandemin.

Folkhälsomyndigheten beviljades stöd från Försvarsmakten i mars 2020. Stödet har omfattat dels förstärkning av personal till Folkhälsomyndighetens laboratorium, dels konceptutveckling och resurser för att genomföra olika befolkningsundersökningar avseende covid-19.

Myndigheterna har sedan i mars 2020 genomfört flertalet undersökningar varav tio storskaliga nationella befolkningsundersökningar om förekomst av covid-19. Resultaten har kompletterat data från den testning som har utförts av regionerna och har bland annat använts som underlag för lägesbedömningar, modelleringar och rekommendationer avseende covid-19. Myndigheterna har också tillsammans, i samverkan med bland annat Region Stockholm, utvecklat en metodik för egenprovtagning som användes i den storskaliga testningen för covid-19.

– Samarbetet mellan våra båda myndigheter har varit mycket framgångsrikt för att kunna kartlägga förekomsten av covid-19 i samhället. Vi tar med oss erfarenheterna i vårt beredskapsarbete för kommande pandemier, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör.

Med anledning av att sjukdomen inte längre är klassificerad som samhällsfarlig och det finns en god immunitet i befolkningen finns inte längre samma behov av stora befolkningsundersökningar. Försvarsmaktens stöd upphör därför den 31 januari 2023.

Läs mer

Undersökningar och studier om covid-19 i befolkningen