Kriterier fastställda för intyg om negativt covid-19-test vid inresa från Kina

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Regeringen har beslutat att inresande personer till Sverige från Kina tillfälligt behöver uppvisa ett intyg om negativt covid-19-test, oavsett vaccinationsstatus. Folkhälsomyndigheten har nu fastställt vilka kriterier som dessa intyg ska uppfylla. Det gäller bland annat vilken typ av covid-19-tester som är godkända och hur gamla de får vara.

Krav på att inresande personer från Kina ska uppvisa ett intyg om negativt covid-19-test gäller personer som har fyllt 12 år och tredjelandsmedborgare, det vill säga de flesta som kommer från länder utanför EES och Schweiz. Åtgärden är tillfällig och gäller från den 7 januari och upphör att gälla den 29:e. Bakgrunden är osäkerhet kring det epidemiologiska läget i Kina och vilka virusvarianter som cirkulerar där.

Intygen behöver uppfylla vissa krav, och Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om föreskrifter där det anges vilka kriterier som ska gälla.

Det som krävs är att intyget om ett negativt provresultat för pågående covid-19-infektion ska vara utfärdat på svenska eller engelska. Intyget ska också innehålla tidpunkt för provtagningstillfälle, namn och födelsedatum på den provtagna, samt namn och kontaktuppgifter till intygsutfärdaren eller laboratoriet som genomfört testet.

De tester som godkänns är de antigentester, även kallade snabbtester, som är godkända av EU, samt PCR-tester eller andra NAAT-tester.

Vid inresan i Sverige får testet vara högst 48 timmar gammalt från provtagningstillfället.

Med anledning av förändringarna kommer Folkhälsomyndighetens information på webbplatsen att uppdateras.

Läs mer