Minskad spridning av luftvägssjukdomar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Spridningen av luftvägssjukdomarna influensa, RS-virus och covid-19 minskar, enligt Folkhälsomyndigheten senaste statistik.

Den senaste statistiken gäller rapporteringen av bekräftade fall under vecka två. Sammantaget visar statistiken att fallen av influensa, RS-virus och covid-19 fortsätter minska. Flera datakällor indikerar också en minskad sjuklighet i luftvägsvirus under de senaste två veckorna.

När det gäller covid-19 så minskade antalet bekräftade fall med omkring 35 procent totalt sett, och bland personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten var minskningen nästan lika stor. Statistiken som nu presenteras tyder på att spridningen av covid-19 fortfarande pågår, men är på ungefär samma nivåer som i mitten av november innan smittspridningen tog fart.

Färre vårdas på sjukhus

Det totala antalet personer som vårdas på sjukhus med covid-19 har enligt den senaste statistiken minskat något, medan antalet intensivvårdade ligger kvar på samma nivå. När det gäller antalet avlidna personer med covid-19 så har de senaste veckornas rapporterade ökning avstannat något, men ännu ses ingen minskning.

– Smittspridningen minskar i princip hela landet, vilket tyder på att toppen har passerats för den här gången. Men det finns en risk att smittspridningen tar fart igen. Effekten av att människor träffas mer igen efter att ha återgått till skola och arbete efter ledigheterna ser vi först om några veckor, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Det är fortsatt huvudsakligen två undergrupper av virusvarianten omikron som dominerar bland fallen av covid-19 i Sverige, BA.2 och BA.5. Hittills har ett 20-tal fall rapporterats i Sverige av den nya undervarianten XBB.1.5, som framför allt sprids i USA. Enligt WHO har den förmåga att sprida sig snabbare än andra undergrupper av omikron.

Nedgång för influensa och RS-virus

När det gäller spridningen av influensa visar statistiken att fallen har minskat med drygt 40 procent jämfört med förra veckan. Nedgången syns i alla åldersgrupper och över hela landet. Under vecka två rapporterades också färre patienter inom intensivvården. Samtidigt har fallen av RS-virus minskat med över 20 procent den senaste veckan. Toppen bland barn under fem år nåddes vecka 51 och antalet fall har mer än halverats sedan dess.

Trots minskningen så fortsätter olika luftvägssjukdomar att spridas i landet. För att minska risken för svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa gör det, och att ta de påfyllnadsdoser av covid-19 som erbjuds. Det är också viktigt att den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19