Tillsynsplanen för 2023 års arbete inom områdena alkohol, tobak och hälsofarliga varor klar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan inom områdena alkohol, tobak och hälsofarliga varor. Från och med i år ska myndigheten även upprätta ett program för marknadskontroll.

Planen och programmet innehåller uppgifter om den tillsyn och marknadskontroll som myndigheten planerar att genomföra under året i enlighet med:

 • alkohollagen
 • lagen om tobak och liknande produkter
 • lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor
 • lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Syftet med kontrollen är att uppnå en god efterlevnad av reglerna hos verksamhetsutövare som hanterar dessa varor, och att varorna som finns på den svenska marknaden lever upp till gällande krav. De områden för tillsyn som presenteras i planen omfattas av skyddslagstiftning med det långsiktiga målet att minska riskerna för människors hälsa.

Prioriterade aktiviteter

Folkhälsomyndigheten har i planen och programmet för 2023 prioriterat vilka tillsyns- och marknadskontrollaktiviteter som planeras.

Den tillsyn som myndigheten avser att bedriva består av två typer:

 • Proaktiv kontroll som baseras på en analys av bland annat omvärldsbevakning, uppföljning av tidigare kontroller, anmälningar, ansökningar och rapporter från tillsynsobjekt och oberoende kontrollbolag som kommer in till Folkhälsomyndigheten.
 • Reaktiv kontroll som baseras på en analys av de underrättelser som kommer in till Folkhälsomyndigheten från exempelvis andra myndigheter, verksamhetsutövare, kommunikations- och informationssystem eller allmänheten.

I tillsynsplanen och programmet beskrivs vilken tillsyn och marknadskontroll som planeras 2023, bland annat:

 • Att cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak inte säljs på den svenska marknaden. Förekomst av förbjudna tillsatser i tobaksvaror för rökning.
 • Gränsöverskridande distansförsäljning för tobak och liknande produkter.
 • Märkning och förpackning av tobak och liknande produkter
 • Spårbarhet och säkerhetsmärkning av cigaretter och rulltobak.
 • Anmälnings- och rapporteringsskyldighet för tobak och liknande produkter.
 • Innehåll och utformning avseende elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Denaturering av alkoholhaltiga preparat som desinfektionsmedel.

Läs mer

Tillsynsplan och program för marknadskontroll 2023 – Tillsyn och marknadskontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter samt tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor