Nya föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter. De kompletterar bestämmelserna i lagen och förordningen om tobaksfria nikotinprodukter och bidrar till att öka skyddet för framför allt barn och ungas hälsa.

De nya föreskrifterna träder ikraft den 1 juli i år, och vissa delar gäller från den 1 januari 2024. Föreskrifterna innehåller mer detaljerade regler än vad som anges i lag och förordning, och ska tillämpas av tillverkare, importörer, partihandlare och detaljhandlare. Föreskrifterna om tobaksfria nikotinprodukter gäller produktanmälan, märkning, rapporteringsskyldighet och underrättelseskyldighet.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter beslutades av riksdagen förra året för att begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter, och för att stärka skyddet för barn och unga.

De första delarna av lagen trädde i kraft i augusti 2022 och de sista delarna börjar gälla vid årsskiftet 2023/2024.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter HSLF-FS 2023:24