Dags för vaccination mot influensa och covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Nu är det dags för personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre att vaccinera sig mot covid-19 och influensa. Vaccinationsinsatsen är planerad för att ge bästa möjliga skydd under höst- och vinterperioden då sjukdomarna sprids som mest. Både vaccinerna mot covid-19 och influensa har uppdaterats för säsongen.

Folkhälsomyndigheten följer kontinuerligt smittspridningen av influensa och covid-19 i Sverige. Den senaste statistiken tyder på att spridningen av covid-19 fortsätter att öka, vilket följer det förväntade mönstret under höstperioden. De första tecknen på ökad spridning av influensa har också kommit från delar av Europa, men säsongen i Sverige har ännu inte startat.

Vaccinationer samtidigt

I Sverige är det många i befolkningen som rekommenderas både vaccination mot covid-19 och influensa. I de flesta fall kan vaccinerna ges samtidigt, och det tar cirka en till två veckor att få ett bra skydd. Bland boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, har vaccinationerna redan påbörjats.

– Det är en relativt stor andel i befolkningen som har en ökad risk för allvarlig sjukdom, och för dem är det viktigt att vaccinera sig mot både covid-19 och influensa. Vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död, men inte lika bra mot att bli infekterad. Vaccinationerna bör ske inför säsongen för att öka skyddet under den period då sjukdomarna sprids som mest, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Prioriterade grupper för vaccination

Inför säsongen 2023/2024 gäller följande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för vaccination mot covid-19 och influensa:

  • De som rekommenderas vaccination mot både influensa och covid-19 är personer som är 65 år eller äldre, gravida, samt personer från 18 år som tillhör någon annan riskgrupp för allvarlig sjukdom. Dessa grupper prioriteras för vaccination i november, utan inbördes rangordning. Regionen ansvarar för utförandet av insatsen och upplägget kan variera mellan regioner.
  • Influensavaccination rekommenderas därutöver till barn från 6 månader som tillhör riskgrupp för allvarlig sjukdom i influensa. Rekommendationen omfattar även vård- och omsorgspersonal samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • Vaccin mot covid-19 rekommenderas också till personer som inte tidigare är vaccinerade mot covid-19 och är mellan 50 och 64 år, samt till barn som efter individuell läkarbedömning bedöms ha särskilt hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19.

Läs mer