Utbrott av mpox i Stockholm utreds

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ett pågående utbrott av mpox utreds av hälso- och sjukvården och den regionala smittskyddsenheten i Stockholm med stöd av Folkhälsomyndigheten. Personer med ökad risk för att smittas med mpox rekommenderas även fortsättningsvis att vaccinera sig mot sjukdomen.

Under april 2024 har ovanligt många fall av mpox rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om ett tiotal sjukdomsfall i Stockholmsområdet, samtliga smittade i Sverige.

Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med den regionala smittskyddsenheten och hälso- och sjukvården för att undersöka orsaken till ökningen. Det är i huvudsak män som har sex med män (MSM) som drabbats.

– Vi rekommenderar såsom tidigare att personer med en högre risk att smittas vaccinerar sig mot mpox. Det är extra viktigt med vaccination nu när vi ser en ökad smittspridning, säger Erik Sturegård, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinering till följande grupper:

  • Män som har sex med män med ökad risk för mpox samt transpersoner som har sex med män, med ökad risk för mpox.
  • Personer som har sex med män mot ersättning.

Även personer som är 17 år eller yngre och tillhör någon av grupperna ovan rekommenderas vaccination.

– Vården bör vara uppmärksam på mpox och personer med hög risk bör vidta lämpliga åtgärder för att minska smittrisken.Vaccinet minskar avsevärt både risken för att bli smittad och risken för allvarlig sjukdom, men vaccination ger inte fullständigt skydd, och det är viktigt att känna till att en viss smittrisk kvarstår även efter att man blivit vaccinerad, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Den som kan ha blivit utsatt för risk för mpox bör snarast kontakta sjukvården för rådgivning, eventuell provtagning och vaccination.

Typiska symtom på mpox är blåsor eller sår som kan sitta var som helst på kroppen, men oftast sitter de på händer och fötter, ansikte, i och runt munnen, könsorganen och analöppningen. Tiden från att man blir smittad till att man blir sjuk (inkubationstiden) är vanligtvis 6–13 dagar.

Mpox smittar framför allt vid nära fysisk kontakt med en person som är infekterad. Fysiska kontakter, som sexuella kontakter eller andra nära hudkontakter med en smittsam person som har blåsor, utgör en särskilt hög risk. Att undvika nära hudkontakter, särskilt nya sexuella kontakter, vid symtom på mpox minskar risken för att smitta andra.

Sjukdomen kan orsaka mycket smärta och obehag, men läker i regel ut av sig självt inom två till fyra veckor. Det förekommer att personer med mpox behöver läggas in på sjukhus. I sällsynta fall kan sjukdomen leda till komplikationer, och i undantagsfall orsaka dödsfall.

Läs mer: