Vaccination mot mpox viktigt för personer i riskgrupp

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Smittspridningen av mpox fortsätter och det är viktigt att vaccination finns lättillgängligt i sjukvården för individer med ökad risk att exponeras. Personer med ökad risk uppmanas också att se över sitt vaccinationsskydd.

Efter en period av lägre smittspridning har mpox åter börjat spridas i Sverige. Sedan april har 25 nya fall rapporterats, majoriteten i Stockholmsregionen. Samtliga fall är vuxna män som har smittats i Sverige. De flesta av dem har varit ovaccinerade. Även om mpox inte bara smittar via sexuella kontakter så är det fortsatt bland män som har sex med män som smittspridningen främst sker.

– Merparten av de individer som insjuknar i mpox i Sverige är ovaccinerade. Tillgången till vaccin är god. Det är viktigt att personer som riskerar att smittas erbjuds möjlighet att vaccinera sig, säger Erik Sturegård, biträdande statsepidemiolog.

Eftersom man kan bli smittad även om man är vaccinerad behövs också andra smittskyddsåtgärder såsom testning, förhållningsregler och smittspårning. Både vaccinerade och ovaccinerade individer bör fortsatt vara försiktiga och kontakta sjukvården vid misstänkta symtom efter nya sexuella kontakter.

Tillgänglighet till vaccination viktigt

I den uppdaterade nationella vaccinationsplanen mot mpox understryker Folkhälsomyndigheten vikten av att sjukvården på ett lättillgängligt sätt erbjuder vaccination till individer med ökad risk för att insjukna i mpox och att de som bara erhållit en dos vaccin också får sin andra dos.

Ny virusvariant sprids i Afrika

Parallellt med det globala utbrottet av mpox, som orsakas av en virusvariant som kallas klad IIb, pågår det även ett utbrott med en annan virusvariant, klad I. Utbrottet pågår framför allt i Demokratiska republiken Kongo. Det finns ingen känd smittspridning av klad I i Europa. Det är ändå viktigt att både sjukvården och personer som nyligen vistats i Demokratiska Republiken Kongo, eller länder i närområdet, känner till utbrottet och får rätt vård vid misstänkta symtom.
Klad I orsakar samma grundsjukdom som klad IIb av mpox, men bedöms oftare orsaka allvarlig sjukdom. Ett flertal rapporter talar även för en ökad smittsamhet av klad I, även utan sexuella kontakter.

Läs mer