Fler grupper har behov av HPV-vaccination

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten ser ett behov av vaccination mot humant papillomvirus, HPV, i grupper som hittills inte erbjudits denna vaccination på ett organiserat sätt. Grupperna inkluderar pojkar och män, inklusive män som har sex med män (MSM), samt transpersoner och personer som lever med hiv.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag utrett frågan om behov och kostnader för att genom en särskild insats erbjuda HPV-vaccination till pojkar och män, män som har sex med män (MSM) samt transpersoner och personer som lever med hiv. Utredningen visar att vaccination mot HPV av personer till och med 26 års ålder i dessa grupper kan förväntas ha goda hälsoeffekter till en rimlig kostnad. Vaccination av äldre personer kan vara påkallat i individuella fall, men skyddseffekten på gruppnivå mot cancer vid vaccination i åldrar från 27 år är osäker. Därmed blir även hälsoeffekten i de äldre åldergrupperna mindre tydlig. Utredningsunderlaget är i sig inte rekommendation till regionerna eller till allmänheten, men Folkhälsomyndigheten bereder rekommendationer för vaccination som är i linje med utredningens slutsatser. Preliminärt kan dessa komma att publiceras under hösten 2024.

̶– Vi ser en tydligt ökad risk för att MSM och personer som lever med hiv drabbas av HPV-orsakad cancer. Det finns även en ökad risk för transpersoner. Därför är det särskilt viktigt att nå dessa grupper med vaccination, och att göra det så tidigt som möjligt för att uppnå bäst effekt, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Tidig vaccination är det bästa skyddet mot cancer

De allra flesta smittas av humant papillomvirus, HPV, någon gång i livet, vid sexuella kontakter. Oftast läker infektionen ut av sig självt, men ibland kan den bli kronisk och senare i livet utveckla sig till cancer. Det bästa sättet att skydda sig mot cancer är att vaccinera sig mot HPV innan man träffar på viruset. Inom barnvaccinationsprogrammet erbjuds därför flickor HPV-vaccination sedan 2010, och sedan 2020 även pojkar som är födda 2009 och senare. Barn som missar det ordinarie vaccinationstillfället har möjlighet att vaccinera sig kostnadsfritt inom vaccinationsprogrammet upp till 18 års ålder, men pojkar födda 2008 och tidigare, samt alla som fyllt 18 år, behöver bekosta vaccinationerna själva. Folkhälsomyndighetens underlag har lämnats till regeringen och kan på så sätt bidra till det fortsatta arbetet med den nationella cancerstrategin.

Läs mer