Nyhetsarkiv

Lyssna

Ämnesområden
År

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar och pressbilder. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

31 träffar inom Nyheter filtrerat på Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

 • Åtta substanser föreslås klassas som narkotika

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera åtta substanser som narkotika.

 • Fortsatt hög tillgång på narkotika i Europa

  Publicerad:

  Tillgången på narkotika i Europa har varit fortsatt hög under 2020, visar en ny rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA. Både i Europa och Sverige är cannabis den vanligaste drogen. Precis som föregående år fortsätter cannabis som blandats upp med syntetiska cannabinoider att orsaka stora

 • Förebyggande arbete kan minska skador och kostnader för narkotikabruk

  Publicerad:

  Genom att förebygga bruk av narkotika kan samhället minska både skador och kostnader till följd av narkotika. Enligt en ny beräkning kostade narkotikabruket samhället minst 38 miljarder kronor år 2020.

 • Folkhälsomyndigheten föreslår att ANDTS-arbetet förstärks

  Publicerad:

  Utvecklingen har sett olika ut inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS, under den senaste tioårsperioden. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. Till exempel är det färre i befolkningen som röker dagligen, medan snusningen har ökat både bland skolelever

 • Förslag på ny lag kan skydda unga mot nikotinberoende

  Publicerad:

  Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter, föreslår regeringen att tobaksfria nikotinprodukter ska omfattas av en ny lag.

 • Planen för 2022 års arbete med tillsyn

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan. Planen innehåller uppgifter om den tillsyn som myndigheten planerar att genomföra under året i enlighet med alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

 • Daglig rökning fortsätter minska men användandet av snus ökar bland unga

  Publicerad:

  Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i åldrarna 16 till 29 år. Det visar nya resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.

 • Rapport visar samband mellan spel om pengar och hälsa över tid

  Publicerad:

  Psykiska besvär kan både vara en riskfaktor och en konsekvens av spelproblem. Det visar rapporten om Swelogs 2008-2018, en omfattande studie kring sambandet mellan spel om pengar och hälsa. Dessutom ökar arbetslöshet risken för spelproblem.

 • Undersökning om spel om pengar bland föräldrar och unga

  Publicerad:

  I dagarna går det ut en inbjudan till 20 000 ungdomar och föräldrar om att delta i en ny undersökning om spel om pengar. Enkäten handlar främst om spel om pengar, men inkluderar även frågor om relationen mellan unga och föräldrar, dataspel, skola, samt frågor om hälsa, alkoholkonsumtion och ekonomi.

 • Folkhälsomyndigheten efterlyser ökat skydd för barn och unga mot nikotinberoende

  Publicerad:

  Viktiga aspekter saknas för att uppnå målet om att skydda barn och unga mot ett nikotinberoende. Folkhälsomyndigheten har idag svarat på regeringens remiss SOU 2021:22, Hårdare regler för nya nikotinprodukter, och förespråkar förbud mot smaksatta nikotinprodukter.