Tema folkhälsa som underlag till en studiecirkel i Region Jönköping

Lyssna

Vill du ha tips och inspiration om hur man kan arbeta för att uppnå ökad kunskap och samsyn inom folkhälsoområdet? Ida Erixon, folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län, berättar om en studiecirkel i folkhälsa för kollegorna i regionens folkhälsosektion.

– Vi ville höja kompetensen om vad folkhälsa är och få en samsyn om olika begrepp inom området, säger Ida Erixon.

Studiecirkeln utgick från några av de olika områden som tas upp på Tema folkhälsa: begrepp, folkhälsopolitik och folkhälsostatistik. Diskussioner om jämlik hälsa var också en viktig del i mötena. Förutom de tre träffarna deltog man gemensamt i Mötesplats Social Hållbarhets konferens.

– Vinsterna är verkligen samsynen, det är det här vi kan stå för, det är det här vi kan göra tillsammans, säger Ida Erixon.

Studiecirkeln utvärderades med goda resultat.

Se intervjun med Ida Erixon och hur Region Jönköpings län lade upp sin studiecirkel.

Studiecirkel för ökad samsyn - upplägg (PDF, 187 kB)