Filmer om folkhälsan

Lyssna

Här hittar du korta filmer som beskriver olika aspekter av folkhälsa. Filmerna kan du till exempel använda som diskussionsunderlag i ditt arbete.

Folkhälsoarbete

Karin Tegmark Wisell, GD för Folkhälsomyndigheten, berättar om varför arbetet för en god folkhälsa är viktigt, vilka som behövs i det arbetet, vad som är viktigast i dagsläget och hur Folkhälsomyndigheten och Tema folkhälsa kan vara ett stöd i det här arbetet.

Karin Tegmark Wisell om utmaningar och lösningar för en god folkhälsa

Nedan kan du se en kort film som ger inblick i det strategiska och praktiska folkhälsoarbete som sker på lokal och regional nivå i Sverige. Filmen speglar det arbete som görs av många aktörer tillsammans och ger en bild av det svenska folkhälsoarbetet. Filmen visar också Folkhälsomyndighetens roll i det gemensamma folkhälsoarbetet, även om inte alla våra uppdrag framgår i filmen.

Så skapas en god folkhälsa

Jämlik hälsa

Vad är jämlikhet i hälsa och varför är det viktigt? Hur ser det ut i Sverige och vad kan vi göra? Hör Sara Fritzell berätta mer i den här filmade presentationen (26 min 21 sek).

Jämlikhet i hälsa

Psykisk hälsa

Hur kan man beskriva psykisk hälsa och vad påverkar vår psykiska hälsa? Det får du veta mer om i den här animerade filmen (4 min 35 sek).

Film: Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss. I filmen beskrivs kortfattat vad psykisk hälsa är och vad den påverkas av.

Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Hur kan man förstå psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, och vilket stöd kan Folkhälsomyndigheten kan bidra med i det praktiska arbetet? Se filmen:

Film: Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

I den här filmade presentationen beskriver Jakob Hertzberg och Lina Wiklander hur psykisk hälsa kan förstås utifrån ett folkhälsoperspektiv och vilket stöd Folkhälsomyndigheten kan bidra med i det praktiska arbetet inom området.

Vad är psykisk hälsa?

I den här filmade presentationen beskriver Tommy Eriksson hur Folkhälsomyndigheten ser på begreppet psykisk hälsa och vad som påverkar den psykiska hälsan från samhällsnivå till individnivå. Se filmen:

Vad är psykisk hälsa?

Om stigmatisering av personer med psykisk ohälsa

Titta på filmer som beskriver begreppet stigmatisering, vilka konsekvenser det kan få och hur du kan arbeta för att minska stigma (längst ned på sidan).

Filmer inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Övervikt och fetma

Denna animerade film visar att övervikt och fetma är en viktig orsak till ohälsa, och att samhällets utformning kan påverka förekomsten (46 sek).

Friluftsliv

I den här animerade filmen beskrivs naturens betydelse för vår hälsa och för ett friskt och hållbart samhälle (2 min 28 sek).

Miljöns betydelse för hälsan

Miljö+hälsa=sant

Det här är en film om miljörelaterad hälsa och hur vår omgivningsmiljö, både ute och inne, påverkar vår hälsa och våra förutsättningar, inte minst vad gäller barn.

En god livsmiljö är viktig för hälsan

Miljön vi lever i påverkar vår hälsa på många sätt. I den här korta animerade filmen får du veta mer (35 sek).

Spel om pengar

I den här animerade filmen beskrivs betydelsen av att förebygga spel om pengar och spelproblem (1 min 32 sek).

Spelar det förebyggande arbetet någon roll?

Fler filmer om spel om pengar och spelproblem

Filmer och presentationer om spel om pengar och spelproblem (spelprevention.se)

Matmiljöns betydelse

Det är många olika faktorer som påverkar vad vi äter och via länken nedan kan du läsa mer om dem. Hur påverkar vår sociala och fysiska miljö våra matvanor och vår hälsa? Det får du veta mer om i den här animerade filmen (1 min 36 sek).

Se filmen Matmiljöns betydelse för vår matkonsumtion och hälsa

Matmiljö

Filmer om implementering

Här har vi samlat information och material för dig som arbetar med att implementera insatser inom folkhälsoområdet.

Filmer från e-utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

Sju olika filmer