Filmer om faktorer som kan påverka hälsan

Lyssna

Här hittar du korta filmer som beskriver olika aspekter av folkhälsa. Filmerna kan du till exempel använda som diskussionsunderlag i ditt arbete.

Folkhälsoarbete

Karin Tegmark Wisell, GD för Folkhälsomyndigheten, berättar om varför arbetet för en god folkhälsa är viktigt, vilka som behövs i det arbetet, vad som är viktigast i dagsläget och hur Folkhälsomyndigheten och Tema folkhälsa kan vara ett stöd i det här arbetet.

Karin Tegmark Wisell om utmaningar och lösningar för en god folkhälsa

Nedan kan du se en kort film som ger inblick i det strategiska och praktiska folkhälsoarbete som sker på lokal och regional nivå i Sverige. Filmen speglar det arbete som görs av många aktörer tillsammans och ger en bild av det svenska folkhälsoarbetet. Filmen visar också Folkhälsomyndighetens roll i det gemensamma folkhälsoarbetet, även om inte alla våra uppdrag framgår i filmen.

Så skapas en god folkhälsa

Jämlik hälsa

Vad är jämlikhet i hälsa och varför är det viktigt? Hur ser det ut i Sverige och vad kan vi göra? Hör Sara Fritzell berätta mer i den här filmade presentationen (26 min 21 sek).

Jämlikhet i hälsa

Psykisk hälsa

Hur kan man beskriva psykisk hälsa och vad påverkar vår psykiska hälsa? Det får du veta mer om i den här animerade filmen (4 min 35 sek).

Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Hur kan man förstå psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, och vilket stöd kan Folkhälsomyndigheten kan bidra med i det praktiska arbetet? Se filmen:

Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Vad är psykisk hälsa?

I den här filmade presentationen beskriver Tommy Eriksson hur Folkhälsomyndigheten ser på begreppet psykisk hälsa och vad som påverkar den psykiska hälsan från samhällsnivå till individnivå. Se filmen:

Vad är psykisk hälsa?

Om stigmatisering av personer med psykisk ohälsa

I den här animerade filmen beskrivs begreppet stigmatisering, vilka konsekvenser det kan få och hur du kan arbeta för att minska stigma.

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa

Övervikt och fetma

Denna animerade film visar att övervikt och fetma är en viktig orsak till ohälsa, och att samhällets utformning kan påverka förekomsten (46 sek).

Friluftsliv

I den här animerade filmen beskrivs naturens betydelse för vår hälsa och för ett friskt och hållbart samhälle (2 min 28 sek).

Miljöns betydelse för hälsan

Miljön vi lever i påverkar vår hälsa på många sätt. I den här korta animerade filmen får du veta mer (35 sek).

Miljöns påverkan på hälsan

Spel om pengar

I den här animerade filmen beskrivs betydelsen av att förebygga spel om pengar och spelproblem (1 min 32 sek).

Spelar det förebyggande arbetet någon roll?

Fler filmer

Fler filmer om spelande och hälsa

Matmiljöns betydelse

Det är många olika faktorer som påverkar vad vi äter och via länken nedan kan du läsa mer om dem. Hur påverkar vår sociala och fysiska miljö våra matvanor och vår hälsa? Det får du veta mer om i den här animerade filmen (1 min 36 sek).

Se filmen Matmiljöns betydelse för vår matkonsumtion och hälsa

Matmiljö