Film och grafik inom området psykisk hälsa

Lyssna

På denna sida har vi samlat filmer och grafik inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Genväg till innehåll på sidan: Grafik

Ladda ned filmer

Alla filmer på denna sida kan laddas ned här (share.mediaflow.com)

Filmer

Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. I filmen beskrivs kortfattat vad psykisk hälsa är och vad den påverkas av.

Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

I den här filmade presentationen beskriver Jakob Hertzberg och Lina Wiklander hur psykisk hälsa kan förstås utifrån ett folkhälsoperspektiv och vilket stöd Folkhälsomyndigheten kan bidra med i det praktiska arbetet inom området.

Vad är psykisk hälsa?

Den här filmade presentationen handlar om hur Folkhälsomyndigheten ser på begreppet psykisk hälsa och om att ord kan spela roll. Här beskriver Tommy Eriksson också översiktligt vad som påverkar den psykiska hälsan från samhällsnivå till individnivå.

Suicidprevention

Karlskoga kommuns arbete med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention.

En bild på Karlskogakommuns folkhälsochef

En film om Karlskoga kommuns arbete med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention.

Hör Göran Melin från Räddningstjänsten i Jönköping berätta om samverkansmodellen för suicidprevention.

Hör Gunnel Hensing berätta om hur man kan förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

Teambaserat arbetssätt i samverkan med kommun och psykiatri. En film från Boo vårdcentral.

Teambaserat arbetssätt i samverkan med kommun och psykiatri. En film från Boo vårdcentral

Filmer om den nationella strategin

En ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår totalt 26 myndigheter och flera andra aktörer i uppdraget.

Film om arbetet med strategin

Alla myndigheter presenterar

I den här filmen berättar representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Migrationsverket, Skolverket och myndigheten för arbetsmiljökunskap om arbetet med framtagandet av strategin. Totalt ingår 26 myndigheter och många andra aktörer i arbetet. Underlaget lämnas in i september.

Intervju om arbetet med strategin, Folkhälsomyndigheten

I den här filmen berättar Jenny Telander från Folkhälsomyndigheten om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Socialstyrelsen

I den här filmen berättar Kristina Sinadinovic från Socialstyrelsen om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Polismyndigheten

I den här filmen berättar Patrik Forsemalm från Polismyndigheten om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Migrationsverket

I den här filmen berättar Lucy Braga från Migrationsverket om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Skolverket

I den här filmen berättar Louise Boudin från Skolverket om arbetet med strategin.

Att minska stigma kring psykisk ohälsa

I den här filmade presentationen går Anja Romqvist och Annika Frykholm igenom begreppet stigma och stigmatisering, hur det kan förstås i relation till psykisk hälsa, och hur man konkret kan arbeta för att förebygga stigma kopplat till psykisk ohälsa.

Film: Stigma kring psykisk ohälsa – i samhälle

Här träffar vi Louise som har egen erfarenhet av psykossjukdom och hennes vän Lovisa. De berättar om hur de upplevt stigmatisering i olika situationer, hur de hanterat detta och hur vi alla kan bidra till ett öppnare förhållningssätt.

Grafik

Figur. Hälsans bestämningsfaktorer

Komplicerad figur som visar hur olika faktorer påverkar på individ och samhällsnivå.

Figuren ovan: Hälsans bestämningsfaktorer i större format (högerklicka på länken och valj "Spara länk som" för att ladda ned).