Filmer inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Lyssna

På denna sida har vi samlat filmer och grafik inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Film: Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss. I filmen beskrivs kortfattat vad psykisk hälsa är och vad den påverkas av.

Film: Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

I den här filmade presentationen beskriver Jakob Hertzberg och Lina Wiklander hur psykisk hälsa kan förstås utifrån ett folkhälsoperspektiv och vilket stöd Folkhälsomyndigheten kan bidra med i det praktiska arbetet inom området.

Film: Vad är psykisk hälsa? För dig som arbetar med psykisk hälsa

Den här filmade presentationen handlar om hur Folkhälsomyndigheten ser på begreppet psykisk hälsa och om att ord kan spela roll. Här beskriver Tommy Eriksson också översiktligt vad som påverkar den psykiska hälsan från samhällsnivå till individnivå.

Suicidprevention

Samverkan för psykisk hälsa: Karlskoga kommuns arbete med psykisk hälsa och suicidprevention

En bild på Karlskogakommuns folkhälsochef

En film om Karlskoga kommuns arbete med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention.

Samverkansmodellen för suicidprevention i Jönköping

Hör Göran Melin från Räddningstjänsten i Jönköping berätta om samverkansmodellen för suicidprevention. I filmen beskrivs hur räddningstjänsten arbetar med suicidprevention i Jönköping. Detta arbete omfattar det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid.

Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

Hör Gunnel Hensing, professor i socialmedicin på Göteborgs universitet, berätta om hur man kan förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet samt om rapporten "Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet – resultat från en kartläggande litteraturöversikt om universella interventioner på arbetsplatsen".

Boo vårdcentral i samverkan med Nacka kommun

En film från Boo vårdcentral berättar om teambaserat arbetssätt i samverkan med kommun och psykiatri.

Filmer om den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention

En ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår totalt 26 myndigheter och flera andra aktörer i uppdraget. Se filmen om den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention.

Arbetet med de nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention

Alla myndigheter presenterar

I filmen berättar representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Migrationsverket, Skolverket och myndigheten för arbetsmiljökunskap om arbetet med framtagandet av strategin. Totalt ingår 26 myndigheter och många andra aktörer i arbetet. Underlaget lämnas in i september 2023.

Intervju om arbetet med strategin, Folkhälsomyndigheten

I den här filmen berättar Jenny Telander från Folkhälsomyndigheten om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Socialstyrelsen

I den här filmen berättar Kristina Sinadinovic från Socialstyrelsen om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Polismyndigheten

I den här filmen berättar Patrik Forsemalm från Polismyndigheten om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Migrationsverket

I den här filmen berättar Lucy Braga från Migrationsverket om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Skolverket

I den här filmen berättar Louise Boudin från Skolverket om arbetet med strategin.

Filmer om stigmatisering av personer med psykisk ohälsa

Att minska stigma kring psykisk ohälsa – För dig som arbetar med psykisk hälsa

I den här filmade presentationen går Anja Romqvist och Annika Frykholm igenom begreppet stigma och stigmatisering, hur det kan förstås i relation till psykisk hälsa, och hur man konkret kan arbeta för att förebygga stigma kopplat till psykisk ohälsa.

Om stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa – problembild, konsekvenser och vägen framåt

En kortfilm som förklarar begreppet stigmatisering, ger exempel på vilka konsekvenser det kan få och hur du kan arbeta för att minska stigmatisering.

Filmer med personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa

Tre filmer där personer med egen erfarenhet av olika typer av psykisk ohälsa berättar om sina upplevelser av stigmatisering och betydelsen av att kunna prata om psykisk ohälsa. Lär dig mer om stigma utifrån berättelser från verkligheten och hur du kan bidra till ett bra bemötande.

Stigma kring psykisk ohälsa

Fem personer med egen erfarenhet av olika psykiatriska tillstånd, som till exempel bipolär sjukdom och utmattningsdepression berättar om hur de upplevt stigmatisering, hur de hanterat detta.

Stigma kring psykisk ohälsa – i samhället

I filmen träffar vi Louise som har egen erfarenhet av psykossjukdom och hennes vän Lovisa. De berättar om hur de upplevt stigmatisering i olika situationer, hur de hanterat detta och hur vi alla kan bidra till ett öppnare förhållningssätt.

Stigma kring psykisk ohälsa – i arbetslivet

Fyra personer med egen erfarenhet av olika psykiatriska tillstånd, som till exempel bipolär sjukdom och utmattningsdepression berättar om hur de upplevt stigmatisering i arbetslivet och hur kollegor kan bidra till öppnare förhållningsätt.