Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

 • Publicerad: 1 juli 2015
 • Uppdaterad: 16 mars 2023
 • Folkhälsomyndigheten

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:10

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd från grundförfattningen till den senaste ändringsförfattningen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2023:12.

 • Grundförfattning gäller från och med: 1 juli 2015
 • Senaste lydelse gäller från och med: 15 mars 2023 (HSLF-FS 2023:12)

Se tryckta versioner som pdf

Smittspårningspliktiga sjukdomar

1 § De sjukdomar som förtecknas nedan ska utöver de allmänfarliga sjukdomarna enligt smittskyddslagen (2004:168) vara smittspårningspliktiga.

 • botulism
 • brucellos
 • infektion med cryptosporidium
 • echinokockinfektion
 • infektion med enterobacteriacae vilken producerar extended spectrum betalactamase av karbapenemastyp (ESBLCARBA)
 • infektion med entamöba histolytica
 • kikhosta
 • legionellainfektion
 • listeriainfektion
 • mers-virusinfektion
 • mässling
 • papegojsjuka
 • påssjuka
 • röda hund
 • trikinos
 • infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
 • vibrioinfektion exkl. kolera
 • yersiniainfektion

(HSLF-FS 2023:12)

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

Lyssna

Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar markeras genom att nummer på senaste ändringsförfattningen anges inom parentes efter den paragraf som ändrats. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2023:12.

För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive författning.

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

Konsoliderad version sammanfattar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad: