Vägledningen har tagits fram för att ge stöd vid vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I publikationen beskriver vi allmänna principer vid vaccination samt ger råd om hur vaccination av barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet kan planeras. Vägledningen vänder sig främst till personer verksamma inom barnhälsovård, elevhälsa och primärvård.

Detta är den fjärde reviderade utgåvan av vägledningen och ersätter den som gavs ut i september 2019.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 7 augusti 2020
  • Uppdaterad: 7 augusti 2020
  • Artikelnummer: 20115