Antibiotikaförsäljning – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om antibiotikaförsäljning samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring antibiotikaförsäljning är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "antibiotika", "försäljning" och "öppenvård".

Analyserad/kommenterad statistik