Statistik över antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens i Sverige

Lyssna

Folkhälsomyndigheten följer löpande antibiotikaförsäljningen i Sverige och övriga länder i Europa i syfte att övervaka utvecklingen. Myndigheten övervakar skillnader i försäljning mellan kön och mellan regioner för att få en överblick.

På de här sidorna kan du hitta aktuell statistik samt statistik som visar tidigare år. Försäljningsstatistiken redovisas varje månad och kvartal samt årligen.

Förklaring till statistiken

 • ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System): Ett anatomiskt terapeutiskt kemiskt klassifikationssystem för läkemedel. Systemet består av 14 huvudgrupper uppdelade efter var eller hur läkemedlen verkar. Gruppen J står för Infektionssjukdomar och J01 för Antibakteriella medel för systemiskt bruk. Antibiotika kan även förekomma i andra grupper som till exempel D=Hud och A07=medel mot diarré. Sök ATC-kod via FASS.se för förskrivare.
 • DDD (Definierad Dygnsdos): Den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av vuxen vid medlets huvudindikation. DDD fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo.
 • Recept: En expedierad varurad på apotek. Används exempelvis för att jämföra förskrivning till barn, när DDD inte är tillämpligt (se ovan).
 • Invånare: Antal invånare i Sverige hämtas från SCB i februari. Dessa gäller då retroaktivt från januari och hela året ut. Under januari, innan data finns hos SCB gäller fjolårsdata.
 • Nämnaren per 1 000 invånare inkluderar de personer som är folkbokförda inom respektive område, t.ex. ett valt landsting eller kommun.
 • Antibiotikaförsäljning på recept eller Apo-dos redovisat per landsting, region eller kommun inkluderar statistik för de personer som är folkbokförda i respektive område.
 • Antibiotikaförsäljning på slutenvårdsrekvisition inkluderar all försäljning inom valt område.

Underliggande sidor

 • Antibiotikaförsäljningen i Sverige

  Här har vi samlat olika sammanställningar av statistik för antibiotikaförsäljning i Sverige.

 • Antibiotikaförsäljningen i Norden

  Här finns en sammanställning av antibiotikaförsäljningen i Norden.

 • Swedres-Svarm årsrapporter

  Swedres-Svarm rapporten innehåller statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och skrivs årligen.

 • Antibiotikaförsäljning i Europa

  Försäljningsdata för antibiotika, samt vissa läkemedel mot svamp och virus har samlats in för de europeiska länderna sedan 1997.