Antibiotikastatistik

Här hittar du statistik över antibiotikaförsäljningen i Sverige och övriga länder i Europa.

Underliggande innehåll:

 • Läkemedelsstatistiken för Sverige baseras på apotekens försäljning.
 • Öppenvård inkluderar försäljning via förskrivning (recept, ApoDos).
 • Slutenvård inkluderar försäljning via slutenvårdsrekvisition.
 • Försäljning per län baseras för öppenvård på folkbokföringsadressen och slutenvård baseras på kund (till exempel sjukhus).

Förklaring till statistiken

 • ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System): Ett anatomiskt terapeutiskt kemiskt klassifikationssystem för läkemedel. Systemet består av 14 huvudgrupper uppdelade efter var eller hur läkemedlen verkar. Gruppen J står för Infektionssjukdomar och J01 för Antibakteriella medel för systemiskt bruk. Antibiotika kan även förekomma i andra grupper som till exempel D=Hud och A07=medel mot diarré. Sök ATC-kod via FASS.se för förskrivare.
 • DDD (Definierad Dygnsdos): Den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av vuxen vid medlets huvudindikation. DDD fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo.
 • Recept: En expedierad varurad på apotek. Används exempelvis för att jämföra förskrivning till barn, när DDD inte är tillämpligt (se ovan).
 • Invånare: Antal invånare i Sverige hämtas från SCB i februari. Dessa gäller då retroaktivt från januari och hela året ut. Under januari, innan data finns hos SCB gäller fjolårsdata.
 • Nämnaren per 1 000 invånare inkluderar de personer som är folkbokförda inom respektive område, t.ex. ett valt landsting eller kommun.
 • Antibiotikaförsäljning på recept eller Apo-dos redovisat per landsting, region eller kommun inkluderar statistik för de personer som är folkbokförda i respektive område.
 • Antibiotikaförsäljning på slutenvårdsrekvisition inkluderar all försäljning inom valt område.
Gå till toppen av sidan