Analystyp
Indikation Vid immunitetsprövningar, antikroppsförmedlad immunitet. När osäkerhet om immunitet mot rabies föreligger. Vid misstänkt rabies kan RFFIT vara av diagnostiskt värde.
Provmaterial Serum eller helblod utan tillsats i sterilt rör. Lämplig provvolym: 3-5 mL blod. Minsta provvolym: 200 μL serum.
Provtagnings­anvisningar
Transport För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid Svars lämnas inom 1 till 2 vecka/or efter provets ankomst till Folkhälsomyndigheten.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Vid misstanke om rabies ska Folkhälsomyndigheten kontaktas före provtagning.