Rabiesvirus (RFFIT)

Neutralisationstest (Rapid Fluorescent Inhibition Technique (RFFIT)). Spädningar av patientprov undersöks avseende sin förmåga att neutralisera levande rabiesvirus. Provet svaras i IU/mL. Testet är kvalitativt och kvantitativt.

Analystyp
Indikation Vid immunitetsprövningar, antikroppsförmedlad immunitet. När osäkerhet om immunitet mot rabies föreligger. Vid misstänkt rabies kan RFFIT vara av diagnostiskt värde.
Provmaterial Serum eller helblod utan tillsats i sterilt rör. Lämplig provvolym: 3-5 mL blod. Minsta provvolym: 200 μL serum.
Provtagnings­anvisningar
Transport För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid Svars lämnas inom 1 till 2 vecka/or efter provets ankomst till Folkhälsomyndigheten.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Vid misstanke om rabies ska Folkhälsomyndigheten kontaktas före provtagning.

Gå till toppen av sidan