Rabiesvirus (RFFIT) (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Neutralisationstest (Rapid Fluorescent Inhibition Technique (RFFIT)). Spädningar av patientprov undersöks avseende sin förmåga att neutralisera levande rabiesvirus. Provet svaras i IU/mL. Testet är kvalitativt och kvantitativt.

Indikation

Vid immunitetsprövningar av antikroppsförmedlad immunitet. Även vid misstänkt rabies kan analysen vara av diagnostiskt värde men i dessa fall behöver kontakt med Folkhälsomyndigheten tas innan provtagning.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid
Svar inom 15 arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Från med 2022-02-01 justeras priset för denna analys, vänligen se prislistan.