Analystyp
Indikation

Vid immunitetsprövningar av antikroppsförmedlad immunitet. Även vid misstänkt rabies kan analysen vara av diagnostiskt värde men i dessa fall behöver kontakt med Folkhälsomyndigheten tas innan provtagning.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 15 arbetsdagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Från med 1/2 2022 justeras priset för denna analys, vänligen se prislistan. Vid provtagning av större antal personer kan särskild prissättning bli aktuell efter kontakt med Folkhälsomyndigheten. Skicka e-post till kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se med förfrågan.