Analystyp
Indikation Vid immunitetsprövningar, antikroppsförmedlad immunitet. När osäkerhet om immunitet mot rabies föreligger. Vid misstänkt rabies kan RFFIT vara av diagnostiskt värde.
Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 3 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Vid misstanke om rabies ska Folkhälsomyndigheten kontaktas före provtagning.