Analystyp
Indikation Nacklymfkörtelförstoring, huvudvärk, muskel -och ledvärk, utslag, feber eller CNS-symtom efter vistelse i endemiskt område.
Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

I tidig fas av akut sjukdom kan serologi vara negativ, se Övrig info.

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 3-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.

Differentiering av T. brucei rhodesiense och T. brucei gambiense.

Misstanke om akut sjukdom, framförallt T.b. rhodesiense: Mikroskopi och PCR rekommenderas alltid i första hand. Serologi rekommenderas inte som primärmetod, då serokonversionen kan komma efter symtomdebut.

Serologi är av värde efter de initiala veckorna, framförallt vid T.b. gambiense som oftast har ett långdraget förlopp över månader och år.