Analystyp
Indikation

Epidemiologisk typning av S. aureus. Används vid smittspårning och utbrottsutredning.

Provmaterial

Renkultur av S. aureus i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen vilket provmaterial isolatet kommer från, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport
Svarstid 2-7 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

(MRSA)

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
  • Ridom SpaServer
  • Vissa spa-typer är så vanligt förekommande att det ibland kan behövas typning med annan metod för att avfärda/styrka misstanke om smittspridning. Som komplement till spa-typning utför Folkhälsomyndigheten, efter överenskommelse med insändande laboratorium, helgenomsekvensering och SNP-analys Folkhälsomyndighetens NGS-plattform.

Folkhälsomyndigheten har använt spa-typning som primär typningsmetod sedan 2006. Denna metod har god diskriminerande förmåga och underlättar kommunikation med omvärlden.

I svaret anges spa-typ enligt Ridom-nomenklatur, det vill säga ett litet t direkt följt av ett löpnummer. Exempel på vanliga spa-typer är t002 och t008. I svaret anges också den så kallade ”repeat”-följd som definierar spa-typen ifråga, till exempel 26-23-17-34-17-20-17-12-17-16 för t002 och 11-19-12-21-17-34-24-34-22-25 för t008. Denna tilläggsinformation ges som hjälp när olika spa-typer, som identifierats hos individer med möjligt epidemiologiskt samband, behöver jämföras för att avfärda/styrka misstanke om smittspridning.

För meticillinresistent S. aureus (MRSA) rapporteras typningsresultat, tillsammans med resultat av PVL-PCR, elektroniskt till SmiNet2 – det vill säga inte enbart med post till insändande laboratorium.

Sjukdomsstatistik

Swedres-Svarm 2019