Mycobacterium tuberculosis-komplexet (molekylär typning)

Molekylär typning.

Analystyp
Indikation

Vid epidemiologisk typning för smittspårning och vid identifiering av laboratoriekontamination.

Provmaterial

Utvuxen renkultur (Löwenstein Jensen-medium) av stam identifierad som tillhörande Mycobacterium tuberculosis-komplexet

Provtagnings­anvisningar
Transport

Rumstemperatur.

Svarstid 14 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmälan till SmiNet.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Typning sker med helgenomsekvensering

Resultaten svaras ut via SmiNet till Smittskyddsenheter samt i pappersformat till insändande laboratorium.

Svaret anger om stammen har ett unikt mönster eller om den tillhör något nationellt kluster. I SmiNet är samtliga stammar tillhörande ett kluster kopplade i Milou under utbrott.

SmiNet

Här anmäler behandlande läkare smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

www.sminet.se

Gå till toppen av sidan