Analystyp
Indikation

Vid epidemiologisk typning för smittspårning och vid identifiering av laboratoriekontamination.

Provmaterial

Utvuxen renkultur (Löwenstein Jensen-medium) av stam identifierad som tillhörande Mycobacterium tuberculosis-komplexet

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport

Rumstemperatur.

Svarstid 14 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmälan till SmiNet.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Typning sker med helgenomsekvensering

Resultaten svaras ut via SmiNet till Smittskyddsenheter samt i pappersformat, alternativt elektroniskt till insändande laboratorium.

SmiNet-svaret anger om stammen har ett unikt mönster eller om den tillhör något nationellt kluster. I SmiNet är samtliga stammar tillhörande ett kluster kopplade i Milou under utbrott. Papperssvar till insändande laboratorium ger även information om art, lineage samt eventuell förekomst av kända resistensmutationer.