Analystyp
Indikation

Vid positiv rubelladiagnos ska prov skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning (utförs av WHO CC i Tyskland). Övervakningen ingår i Sveriges WHO-ackreditering för rubella.

Provmaterial

Serum, nasopharynx-/svalgprov, urin, cerebrospinalvätska.

Provtagnings­anvisningar

Volym: 500 µL.

Transport

Prover förvaras i frys eller kyl i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur, dock helst kyla vid längre transport (flera dygn).

Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.

Svarstid För genotypning skickas prov till WHO CC i Tyskland, varför svaret kan dröja några månader.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning samt för verifiering av serologiskt fynd.