Rubellavirus, röda hund (Molekylär typning)

Lyssna

Molekylär typning av rubellavirus med sekvensering.

Indikation

Vid positiv rubelladiagnos ska prov skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning (utförs av WHO CC i Tyskland). Övervakningen ingår i Sveriges WHO-ackreditering för rubella.

Provmaterial

Serum, nasopharynx-/svalgprov, urin, cerebrospinalvätska.

Provtagnings­anvisningar

Volym: 500 µL.

Transport
  • Prover förvaras i frys eller kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid
För genotypning skickas prov till WHO CC i Tyskland, varför svaret kan dröja några månader.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.
Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning samt för verifiering av serologiskt fynd.