Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om tularemi (harpest).
Provmaterial

Pinnprov (sårodlingspinne) från misstänkta sår, lymfkörtlar, BAL, vävnad, biopsi, aspirat. Blod i aerob blododlingsflaska.

Provtagnings­anvisningar

Aspirat transporteras lämpligast på en steril bomullspinne i transportsubstrat. Biopsier transporteras i steril koksalt.

För att erhålla snabbare resultat från blod, rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på labbet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid 1-6 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
  • Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
  • Resistensbestämning görs på begäran.
  • Typning görs på begäran.