Analystyp
Indikation Vid analyser för påvisning av fenotypisk och genotypisk resistens mot anti-TB-läkemedel hos kliniska isolat av M. tuberculosis-komplexet.
Provmaterial

Kliniskt isolat av Mycobacterium tuberculosis-komplex

Provtagnings­anvisningar
Transport

Rumstemperatur.

Svarstid Normalt 7-21 dagar för BACTEC MGIT 960, 21 dagar för LJ-proportionsmetod och 1-3 dagar för HAIN-analys.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Samtliga upptäckta multiresistenta (MDR) tuberkulosstammar i Sverige skickas till Folkhälsomyndigheten för så kallad utvidgad resistensbestämning. På begäran utförs även molekylära resistenspåvisningar, MIC-bestämningar samt PZase-test för att komplettera och/eller verifiera fenotypisk resistens.

Svaret anger isolatets resistensmönster samt MIC-värde för relevanta TB-preparat.

På begäran utförs verifiering av resistens för olika typer av kliniska isolat.