Analystyp
Indikation

Verifiering av Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium som VRE samt smittspårning och utbrottsutredningar.

Provmaterial

Bakterieisolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse. Om telefonsvar önskas måste detta anges på remissen tillsammans med telefonnummer och kontaktperson.

Transport
Svarstid Inom 5 till 10 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmälan till SmiNet görs för isolat som verifieras som VRE samt en komplettering till SmiNet-anmälan med eventuell typbeteckning görs för VRE.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Avgiftsfri inom ramen för det mikrobiologiska nationella övervakningsprogrammet.

Genetisk påvisning med helgenomsekvensering av:

  • ddl E. faecium, ddl E. faecalis
  • vanA, vanB (ackrediterad analys)
  • vanC
  • vanD
  • övriga van-gener
  • Plasmidmedierad linezolidresistens

Epidemiologisk typning:

  • SNP-analys

Isolat som bedöms som relaterade får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för VRE.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/mikrobiella-och-immunologiska-overvakningsprogram/