Enterococcus faecium och Enterococcus faecalis (vancomycinresistenta enterokocker ,VRE) (Sekvensering)

Lyssna

Helgenomsekvensering för påvisning av vankomycinresistens, artverifiering och epidemiologisk typning.

Indikation

Verifiering av Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium som VRE samt smittspårning och utbrottsutredningar.

Provmaterial

Bakterieisolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse. Om telefonsvar önskas måste detta anges på remissen tillsammans med telefonnummer och kontaktperson.

Transport
Svarstid
Inom 5 till 10 arbetsdagar
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Anmälan till SmiNet görs för isolat som verifieras som VRE samt en komplettering till SmiNet-anmälan med eventuell typbeteckning görs för VRE.

Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Avgiftsfri inom ramen för det mikrobiologiska nationella övervakningsprogrammet.

Helgenomsekvensering för genetisk påvisning av:

  • ddl E. faecium, ddl E. faecalis
  • vanA, vanB (ackrediterad analys)
  • vanD
  • övriga van-gener
  • Gener/mutationer kopplade till linezolidresistens

Epidemiologisk typning:

  • SNP-analys

Isolat som bedöms som relaterade får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för VRE.

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram