Listeria monocytogenes

Artbestämning (L. monocytogenes) och serotypning (IIa, IIb, IIc, IVa, IVb) med helgenomsekvensering.

Analystyp
Indikation Vid frågeställning om artbestämning och serotypning av L. monocytogenes.
Provmaterial Renkultur av bakteriestam.
Provtagnings­anvisningar
Transport

Isolat på transportsubstrat.

Svarstid Vid utbrottsutredning en vecka.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid invasiv infektion.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

Endast L. monocytogenes, inom släktet Listeria, orsakar sjukdom hos människa.

Analysen ingår i vårt övervakningsprogram.

Gå till toppen av sidan