Analystyp
Indikation Vid frågeställning om artbestämning och serotypning av L. monocytogenes.
Provmaterial

Renkultur av bakteriestam.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport

Isolat på transportsubstrat.

Svarstid Inom 5-10 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid invasiv infektion.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

Endast L. monocytogenes, inom släktet Listeria, orsakar sjukdom hos människa.

Analysen ingår i vårt övervakningsprogram.