Analystyp
Indikation

Invasiva isolat av Streptococcus pneumoniae och isolat med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC>0.5) ingår i det nationella mikrobiologiska övervakningsprogrammet. Serotyp påvisas genom precipitation i gel med en panel av specifika antisera. Serotypning utförs även vid epidemiologiska frågeställningar.

Provmaterial

Bakterieisolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen vilket provmaterial isolatet kommer från, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport
Svarstid Ingen bestämd svarstid
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Vid invasiv pneumokocksjukdom och isolat med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC >1).

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Vaccination mot pneumokocker ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Avgiftsfri inom ramen för det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. Mer om Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Följesedlar