Analystyp
Indikation

Invasiva isolat av Streptococcus pneumoniae och isolat med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC>0.5) ingår i de nationella mikrobiologiska övervakningsprogrammen. Serotyp påvisas genom precipitation i gel med en panel av specifika antisera. Serotypning utförs även vid epidemiologiska frågeställningar.

Provmaterial

Bakterieisolat i transportmedium. Ange på remissen från vilket provmaterial stammen isolerats samt diagnos.

Provtagnings­anvisningar
Transport
Svarstid
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid invasiv pneumokocksjukdom och isolat med nedsatt känslighet för penicillin.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Vaccination mot pneumokocker ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Avgiftsfri inom ramen för det mikrobiologiska nationella övervakningsprogrammen.