Streptococcus pneumoniae

Isolat av Streptococcus pneumoniae verifieras och typas därefter serologiskt genom precipitation i gel med en panel av antisera.

Analystyp
Indikation

Alla invasiva isolat av S. pneumoniae och isolat av S. pneumoniae med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) (MIC 0.5) skickas till Isolat av Streptococcus pneumoniae verifieras och typas därefter serologiskt genom precipitation i gel med en panel av antisera. för serotypning.

Serotypning görs även vid epidemiologiska frågeställningar.

Provmaterial Pneumokock-isolat i transportmedium. Ange på remissen från vilket provmaterial stammen isolerats samt diagnos.
Provtagnings­anvisningar
Transport
Svarstid
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid invasiv pneumokocksjukdom och isolat med nedsatt känslighet för penicillin.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Vaccination mot pneumokocker ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Gå till toppen av sidan