Utsatthet och ohälsa vanligt när bruk av alkohol, narkotika, tobak eller spel om pengar kombineras

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Drygt var fjärde person som har en riskkonsumtion av alkohol, använder narkotika, tobak eller nikotin, eller har ett riskabelt spelande, har ett kombinerat bruk inom dessa områden. Inom denna grupp är också utsatthet och ohälsa vanligt. Det visar den nationella befolkningsundersökningen, Hälsa på lika villkor.

Totalt är det 34 procent i befolkningen som uppger att de har minst ett bruk inom alkohol, narkotika, tobak eller nikotin, och spelområdet (ANTS) under det senaste året. Med bruk avses riskkonsumtion av alkohol, användning av cannabis, användning av tobaks- eller nikotinprodukter, eller riskabelt spelande.

Resultatet framgår av den nationella befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor som besvarats av nästan 17 000 personer. Den visar bland annat att 16 procent av befolkningen uppger att de har en riskkonsumtion av alkohol. Omkring 25 procent uppger att de använder tobak- eller nikotinprodukter, 2,5 procent har använt cannabis under det senaste året och 3,4 procent har ett riskabelt spelande. Inom samtliga ANTS-bruk är män överrepresenterade.

Strategiskt arbete viktigt

Det är också vanligt att ha en kombination av flera olika bruk. Riskkonsumtionen av alkohol är till exempel tre gånger högre bland personer som använder tobak eller nikotin, eller har använt cannabis under det senaste året, än bland dem som inte använder tobak eller nikotin eller cannabis. Sambandet återfinns för alla substanser och inkluderar även spel om pengar. Resultaten stämmer överens med de som tidigare publicerats i rapporten Risk- och skyddsfaktorer för ANTS år 2021.

– I det förebyggande arbetet är det viktigt att ta höjd för att många har fler än ett bruk inom områdena alkohol, tobak och nikotin, narkotika och spel om pengar. Strategiskt arbete på lokal, regional och nationell nivå är avgörande för ett effektivt folkhälsoarbete, säger enhetschef Anna Månsdotter.

Ökad utsatthet

Bland personer som har en kombination av bruk inom ANTS, är det en högre andel än i övriga befolkningen som upplever psykiska besvär, ekonomiska svårigheter, eller annan utsatthet såsom våld eller att man saknar socialt stöd.

– Att sämre livsvillkor, ANTS-bruk och ohälsa sammanfaller kan bidra till en ökad ojämlikhet. Folkhälsomyndigheten kommer nu att arbeta vidare med analyser av resultaten för att få mer kunskap om dessa samband, säger Anna Månsdotter.

Med en större kunskap blir förutsättningarna bättre för det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Hälsofrämjande och förebyggande insatser behöver riktas till hela befolkningen med hänsyn till de grupper som har störst risk för ohälsa.

Läs mer