Suicid ökar bland unga vuxna men inte bland tonåringar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har tidigare rapporterat om att antalet suicid har ökat i gruppen 15–29 år. Djupare analyser visar att det är åldersgruppen 20-29 år som står för ökningen medan utvecklingen varit oförändrad i åldersgruppen 15-19 år.

Folkhälsomyndigheten har analyserat alla 3 139 suicid i åldersgruppen 15–29 år som skedde i Sverige mellan åren 2006 och 2020, och presenterar resultatet i ett faktablad.

̶ Det finns en bild av att suicid ökar bland både barn och unga, men det stämmer inte. När vi analyserar mindre åldersgrupper ser vi ingen ökning av suicid bland 15–19-åringar, däremot har suicid ökat bland 20–29-åringar, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I den sistnämnda åldersgruppen ökade suicid i genomsnitt med 1,8 procent per år under perioden 2006-2020. Vad ökningen beror på är dock för tidigt att säga.

̶ Vi kommer att fortsätta analysera bakomliggande faktorer till suicid framöver, och det gäller alla åldersgrupper. Det finns inga enkla förklaringar, utan oftast är det flera faktorer som ligger bakom ett självmord, säger Hillevi Busch.

Det behövs mer kunskap om suicid bland unga. För att kunna förebygga suicid är det viktigt att det finns en samsyn kring hur förekomsten av suicid ser ut och vilka faktorer som är förknippade med ökad suicidrisk.

För att få hjälp

Hit kan du ringa för att få hjälp om du har tankar om att ta ditt liv eller om du är orolig för en anhörig eller vän:

Läs mer