Världsdagen för psykisk hälsa – för att fler ska må bättre

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

På Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober uppmärksammar Folkhälsomyndigheten att psykisk hälsa och välbefinnande ska vara lika prioriterat för alla i Sverige.

Den 10 oktober varje år infaller Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Syftet med dagen, som Världshälsoorganisationen (WHO) står bakom, är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen.

I år läggs extra fokus på att frågor som rör psykisk hälsa och välbefinnande ska vara lika prioriterade för alla. Här är utmaningarna i Sverige flera: En hög andel av befolkningen rapporterar psykiska besvär och det finns stora ojämlikheter i alla aspekter av psykisk hälsa bland annat baserat på ålder, kön och socioekonomi. Antalet självmord, inte minst bland unga vuxna, och det stigma som är kopplat till psykisk ohälsa är andra utmaningar.

̶ Dessutom sker det mycket i vår omvärld som påverkar oss alla just nu. Så i år är det kanske viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att uppmärksamma Världsdagen för psykisk hälsa, för att få fler att må bättre, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har en viktig roll i att stödja det främjande och förebyggande arbetet inom psykisk hälsa och suicidprevention, och en central uppgift är att bidra till att Sverige når målet om en god och jämlik psykisk hälsa och minskat antal suicid.

Läs mer